Play
Pause
Play
Pause

A dies de oe 10/07/2024

A dies de oe
A dies de oe
A dies de oe 10/07/2024
Loading
/

Roberto Melis dialoga con Fabrizio Tanchis, baidanu sanitariu de s’Asl de Nugoro, chi cunfruntat sos compudos de su passadu in sa cosa de mandigare e de buffare, e s’azzudu de sa tecnologia po controllare menzus sa sanidosidade de su chi pappamos e buffamos.